topsms.pl witaj gadżetomaniaku

Różnice pomiędzy funduszem inwestycyjnym zamkniętym a funduszem otwartym

Zarówno Fundusz Inwestycyjny Otwarty, jak też Zamknięty Fundusz Inwestycyjny są odmianami zbiorowego inwestowania środków.


O ile jednakże ewentualny inwestor może z reguły kupować jednostki uczestnictwa w otwartym funduszu bez większych ograniczeń, to członkostwo w funduszu zamkniętym nierzadko łączy się z niezbędnością akceptacji specjalnych ograniczeń.
Jeżeli chodzi o fundusze inwestycyjne otwarte do ich utworzenia konieczna będzie zgoda Komisji Nadzoru Finansowego. Zezwolenie takie mogą otrzymać tylko funkcjonujące w formie spółki akcyjnej towarzystwa funduszy inwestycyjnych. To wyłączny podmiot upoważniony do tworzenia inwestycyjnych funduszy, zarządzania nimi jak też reprezentowania ich w stosunkach z osobami trzecimi.


fundusze inwestycyjne otwarte
Napisał: Iain Scott
Na podstawie: http://www.flickr.com


Inwestycyjny certyfikat to papier wartościowy, jaki stanowi tytuł uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym zamkniętym. Certyfikaty dzielimy na tzw. publiczne certyfikaty na okaziciela, sprzedawane w drodze oferty publicznej, i certyfikaty niepubliczne, często kierowane do niedużego grona inwestorów. Najczęściej do odbiorców oferty wystosowane jest zaproszenie pisemne do zapisania się na certyfikaty funduszu. Ilość wyemitowanych udziałów jest sztywna, może ulec zmianie dopiero podczas kolejnej emisji. Każdy uczestnik musi kupić przynajmniej minimalną ilość certyfikatów, określoną przez emitenta.
Takie certyfikaty muszą być systematycznie, nie rzadziej aniżeli raz na trzy miesiące, wyceniane przez emitenta. Wartościowe papiery możemy kupić w czasie emisji na pierwotnym rynku, a także na giełdzie, jeżeli są przedmiotem obrotu giełdowego.

Opublikowany przez Administrator w dniu 2018-01-17 12:31:31
Tagi: zakup, system, fundusze